Skip to main content

Acidimetrijv značenje

Šta znači Acidimetrijv


Acidimetrijv

latinica:

Definicija i značenje reči Acidimetrijv (latinski acidum, od grčke reči: metrfa) merenje jačine kiselina.

Reč Acidimetrijv napisana unazad: vjirtemidica

Acidimetrijv se sastoji od 12 slova.

sta je Acidimetrijv

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....