Skip to main content

Acidimetrijv značenje

šta znači Acidimetrijv

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidimetrijv (latinski acidum, od grčke reči: metrfa) merenje jačine kiselina.

Reč Acidimetrijv sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ацидум, грч. метрфа) мерење јачине киселина.


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a