Skip to main content

Acidirati značenje

šta znači Acidirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Acidirati (od latinske reči: acidere)hemija: ukiseliti, pretvoriti u kiselinu

Reč Acidirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. ацидере) хем. укиселити, претворити у киселину


Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju....
Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetons...
Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Aciditet hen. kiselost; ljutina....
Sve reči na slovo a