Skip to main content

Acidirati

Šta znači Acidirati


Acidirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Acidirati (od latinske reči: acidere) hemija: ukiseliti, pretvoriti u kiselinu

Reč Acidirati napisana unazad: itaridica

Acidirati se sastoji od 9 slova.

sta je Acidirati

Slično:
Šta znači Acinozan pupast, koji ima oblik zrna grožđa, npr. žlezde....
Šta znači Acijanoblepsija slepoća za plavu boju, nesposobnost očiju da zapažaju plav...
Šta znači Acidofilan koji podnosi kiselost. ...
Šta znači Acidoza med. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizm...
Šta znači Acidifikacija hem. stvaranje kiseline, pretvaranje u kiselinu. ...
Šta znači Aciditet hen. kiselost; ljutina....