Skip to main content

Agilnost značenje

šta znači Agilnost

Na latinici: Definicija i značenje reči Agilnost (latinski agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo.

Reč Agilnost sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. агилитас) брзина, окретност, хитрост, лакоћа; предузимљивост, уста-лаштво, прегалаштво.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a