Skip to main content

Agitofazija značenje

šta znači Agitofazija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitofazija (latinski agito pokrećem, podstičem, od grčke reči: phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija.

Reč Agitofazija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агито покрећем, подстичем, грч. пхасис говор) збркан и претерано брз говор са гласовима нејасно изговореним, испуштеним, или изопаченим; агитолалија.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a