Skip to main content

Agitacija značenje

šta znači Agitacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitacija (latinski agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje.

Reč Agitacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. агитатио) покрет, кретање, немир; ревносно заузимање и рад у једној ужој или широј средини за неку личност, ствар или против неке личности или ствари; подбадање, подстрекавање.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a