Skip to main content

Agitolalija značenje

šta znači Agitolalija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitolalija (latinski agito pokrećem, podstičem, od grčke reči: laleo brbljam) v. agitofazija.

Reč Agitolalija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агито покрећем, подстичем, грч. лалео брбљам) в. агитофазија.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a