Skip to main content

Agitator značenje

šta znači Agitator

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitator (latinski agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac.

Reč Agitator sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. агитатор) човек који се ревносно заузима и ради за неку личност, странку или идеју, или против неке личности, странке или идеје; бунтовник, бунджија, подбадач, подстрекач, смутљивац.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a