Skip to main content

Agitato značenje

šta znači Agitato

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano

Reč Agitato sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. агитато) муз. ужурбано, узрујано


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a