Skip to main content

Agitprop značenje

šta znači Agitprop

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama.

Reč Agitprop sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус. скраћ. од речи: агитација и пропаганда) одељење за агитацију и пропаганду при политичким и другим организацијама.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a