Skip to main content

Agitakl značenje

šta znači Agitakl

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitakl (od latinske reči: agitaculum)farmacija: štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova.

Reč Agitakl sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. агитацулум) фарм. штапић или батић за мешање при справљању разних хемикалија или лекова.


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a