Skip to main content

Agitata res značenje

šta znači Agitata res

Na latinici: Definicija i značenje reči Agitata res (latinski agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar

Reč Agitata res sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агитата рес) ствар о којој се често говори или расправља, која је често на дневном реду; свршена ствар, решена ствар


Agitprop odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organiza...
Agitofazija zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuš...
Agitolalija v. agitofazija....
Agitacija pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili...
Agitator čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ...
Agitato muz. užurbano, uzrujano...
Sve reči na slovo a