Skip to main content

Ahidrija

Šta znači Ahidrija


Ahidrija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahidrija (od grčke reči: a, hydor voda) nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost.

Reč Ahidrija napisana unazad: ajirdiha

Ahidrija se sastoji od 8 slova.

sta je Ahidrija

Slično:
Šta znači Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar sav...
Šta znači Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Šta znači Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na pe...
Šta znači Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog ...
Šta znači Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i b...
Šta znači Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...