Skip to main content

Ahidrija značenje

šta znači Ahidrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahidrija (od grčke reči: a-, hydor voda) nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost.

Reč Ahidrija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, хyдор вода) недостатак воде, оскудица у води, безводност.


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a