Skip to main content

Ahilova peta

Šta znači Ahilova peta


Ahilova peta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda: slabost, slaba strana, mana jednog čoveka; Ahilova žila inat. najjača nožna žila koja se spušta od zadnjeg, mesnatog dela gnjata (lista), do pete.

Reč Ahilova peta napisana unazad: atep avoliha

Ahilova peta se sastoji od 12 slova.

sta je Ahilova peta

Slično:
Šta znači Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar sav...
Šta znači Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Šta znači Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na pe...
Šta znači Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog ...
Šta znači Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i b...
Šta znači Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...