Skip to main content

Ahilova peta značenje

šta znači Ahilova peta

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda: slabost, slaba strana, mana jednog čoveka; Ahilova žila inat. najjača nožna žila koja se spušta od zadnjeg, mesnatog dela gnjata (lista), do pete.

Reč Ahilova peta sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: Ахил је могао само на једноме месту бити рањен, и то на пети; отуда: слабост, слаба страна, мана једног човека; Ахилова жила инат. најјача ножна жила која се спушта од задњег, меснатог дела гњата (листа), до пете.


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a