Skip to main content

Ahipnija

Šta znači Ahipnija


Ahipnija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahipnija (od grčke reči: a, chypnos san) medicina: besanica, nemanje sna; isto znači i ahipničan

Reč Ahipnija napisana unazad: ajinpiha

Ahipnija se sastoji od 8 slova.

sta je Ahipnija

Slično:
Šta znači Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar sav...
Šta znači Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Šta znači Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na pe...
Šta znači Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog ...
Šta znači Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i b...
Šta znači Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...