Skip to main content

Ahipnija značenje

šta znači Ahipnija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahipnija (od grčke reči: a-, chypnos san)medicina: besanica, nemanje sna;isto znači i ahipničan

Reč Ahipnija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, цхyпнос сан) мед. бесаница, немање сна; уп. ахипничан


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a