Skip to main content

Ahil značenje

šta znači Ahil

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahil (od grčke reči: Achilleus) mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Tetide.

Reč Ahil sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. Ацхиллеус) мит. највећи грчки јунак у Тројанском рату, син Пелеја и божице Тетиде.


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a