Skip to main content

Ahitofel

Šta znači Ahitofel


Ahitofel značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahitofel (od hebrejske reči:) ime mudrog savetnika kralja Davida; figurativno: dobar i mudar savetodavac.

Reč Ahitofel napisana unazad: lefotiha

Ahitofel se sastoji od 8 slova.

sta je Ahitofel

Slično:
Šta znači Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar sav...
Šta znači Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Šta znači Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na pe...
Šta znači Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog ...
Šta znači Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i b...
Šta znači Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...