Skip to main content

Ahitofel značenje

šta znači Ahitofel

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahitofel (hebr.) ime mudrog savetnika kralja Davida;figurativno: dobar i mudar saveto-davac.

Reč Ahitofel sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (хебр.) име мудрог саветника краља Давида; фиг. добар и мудар савето-давац.


Ahitofel ime mudrog savetnika kralja Davida; fig. dobar i mudar saveto-davac....
Ahipnija med. besanica, nemanje sna; up. ahipničan...
Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen, i to na peti; otuda:...
Ahilija ned. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želudačnog soka; sas...
Ahil mit. najveći grčki junak u Trojanskom ratu, sin Peleja i božice Teti...
Ahidrija nedostatak vode, oskudica u vodi, bezvodnost. ...
Sve reči na slovo a