Skip to main content

Ahrea

Šta znači Ahrea


Ahrea značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahrea (od grčke reči: a, chros koža; boja kože) medicina: bledilo, malokrvnost.

Reč Ahrea napisana unazad: aerha

Ahrea se sastoji od 5 slova.

sta je Ahrea

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...