Skip to main content

Ahromatizam značenje

šta znači Ahromatizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahromatizam (od grčke reči:) opt. otklanjanje boja, poništaj boja (ahromatičnim prizmama, ahromatičnim sočivima) čistoća boja; bezbojnost, bledilo;isto znači i ahromazija.

Reč Ahromatizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) опт. отклањање боја, поништај боја (ахроматичним призмама, ахроматичним сочивима) чистоћа боја; безбојност, бледило; уп. ахромазија.


Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesavremen; koj...
Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja....
Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja boja....
Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući je u njen...
Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akromatin....
Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezbojnost, bled...
Sve reči na slovo a