Skip to main content

Ahromatizam

Šta znači Ahromatizam


Ahromatizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahromatizam (od grčke reči:) opt. otklanjanje boja, poništaj boja (ahromatičnim prizmama, ahromatičnim sočivima) čistoća boja; bezbojnost, bledilo; isto znači i ahromazija.

Reč Ahromatizam napisana unazad: mazitamorha

Ahromatizam se sastoji od 11 slova.

sta je Ahromatizam

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...