Skip to main content

Ahroničan

Šta znači Ahroničan


Ahroničan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahroničan (od grčke reči: a, chronos vreme) koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesavremen; koji se dešava uveče ili kad se spušta noć, večernji.

Reč Ahroničan napisana unazad: načinorha

Ahroničan se sastoji od 9 slova.

sta je Ahroničan

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...