Skip to main content

Ahromatopsija

Šta znači Ahromatopsija


Ahromatopsija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahromatopsija (od grčke reči: a, chroma boja, orao vidim) medicina: potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja boja.

Reč Ahromatopsija napisana unazad: ajispotamorha

Ahromatopsija se sastoji od 13 slova.

sta je Ahromatopsija

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...