Skip to main content

Ahromatičan značenje

šta znači Ahromatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahromatičan (od grčke reči: achromatos) bezbojan; opt. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente).

Reč Ahromatičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ацхроматос) безбојан; опт. који пропушта (преламањем) белу (сложе-ну) светлост не разлажући је у њене са-ставнице боје (компоненте).


Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesavremen; koj...
Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja....
Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja boja....
Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući je u njen...
Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akromatin....
Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezbojnost, bled...
Sve reči na slovo a