Skip to main content

Ahromatičan

Šta znači Ahromatičan


Ahromatičan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahromatičan (od grčke reči: achromatos) bezbojan; opt. koji propušta (prelamanjem) belu (složenu) svetlost ne razlažući je u njene sastavnice boje (komponente).

Reč Ahromatičan napisana unazad: načitamorha

Ahromatičan se sastoji od 11 slova.

sta je Ahromatičan

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...