Skip to main content

Ahronija

Šta znači Ahronija


Ahronija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ahronija (od francuske reči: achronie) liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja.

Reč Ahronija napisana unazad: ajinorha

Ahronija se sastoji od 8 slova.

sta je Ahronija

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...