Skip to main content

Ahronija značenje

šta znači Ahronija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahronija (fr. achronie) liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja.

Reč Ahronija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ацхроние) лити. искључење временског чиниоца из језичког испитивања.


Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesavremen; koj...
Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja....
Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja boja....
Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući je u njen...
Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akromatin....
Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezbojnost, bled...
Sve reči na slovo a