Skip to main content

Ahromatin značenje

Šta znači Ahromatin


Ahromatin

latinica:

Definicija i značenje reči Ahromatin (od grčke reči:) biologija: materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; isto znači i akromatin.

Reč Ahromatin napisana unazad: nitamorha

Ahromatin se sastoji od 9 slova.

sta je Ahromatin

Slično:
Šta znači Ahroničan koji ne zavisi od vremena, koji nije u svoje vreme, nesav...
Šta znači Ahronija liti. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivan...
Šta znači Ahromatopsija med. potpuno slepilo za boje, nesposobnost razlikovanja bo...
Šta znači Ahromatičan bezbojan; opt. koji propušta belu svetlost ne razlažući...
Šta znači Ahromatin biol. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji; up. akroma...
Šta znači Ahromatizam opt. otklanjanje boja, poništaj boja čistoća boja; bezboj...