Skip to main content

Akognozija značenje

šta znači Akognozija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akognozija (od grčke reči: akov lek, gnosis poznavanje) med. poznavanje sredstava za lečenje rana.

Reč Akognozija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аков лек, гносис познавање) мед. познавање средстава за лечење рана.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a