Skip to main content

Akordoar značenje

šta znači Akordoar

Na latinici: Definicija i značenje reči Akordoar (fr. accordoir) muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrumenata.

Reč Akordoar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аццордоир) муз. згласило, виљушка за зглашавање, удешавање музичких инструмената.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a