Skip to main content

Akorporacija značenje

šta znači Akorporacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akorporacija (od latinske reči: accorporatio) sjedinjenje, pripadanje, združenje.

Reč Akorporacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццорпоратио) сједињење, припадање, здружење.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a