Skip to main content

Akorporirati značenje

šta znači Akorporirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akorporirati (od latinske reči: assogrogage) prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti.

Reč Akorporirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. ассогрогаге) присаједи-нити, спојити, припојити, придружити, присео јити.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a