Skip to main content

Akosmija značenje

šta znači Akosmija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akosmija (od grčke reči: a-, kćsmos uredan) neurednost, nečistoća;medicina: bledilo, bolestan izgled lica.

Reč Akosmija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, кћсмос уредан) неуредност, нечистоћа; мед. бледило, болестан изглед лица.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a