Skip to main content

Akotiledone značenje

šta znači Akotiledone

Na latinici: Definicija i značenje reči Akotiledone (od grčke reči: a-, kotyledon udubljenje) il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona.

Reč Akotiledone sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, котyледон удубљење) ил. бог. билже које немају разговетних котиледона.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a