Skip to main content

Akolada značenje

šta znači Akolada

Na latinici: Definicija i značenje reči Akolada (latinski accollata, collum vrat,od francuske reči: accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po ramenu novoproizvedenog viteza;tipografija: zagrada; kuz. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati.

Reč Akolada sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аццоллата, цоллум врат, фр. аццоладе загрљај) свечани ударац мачем по рамену новопроизведеног витеза; тип. заграда; куз. знак који спаја више нота које треба истовремено свирати.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a