Skip to main content

Akolast značenje

šta znači Akolast

Na latinici: Definicija i značenje reči Akolast (od grčke reči: aKolastos) neumeren čovek, proždrljiva!], žderonja.

Reč Akolast sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аКоластос) неумерен човек, прождрљива!], ждероња.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a