Skip to main content

Akolit značenje

šta znači Akolit

Na latinici: Definicija i značenje reči Akolit (od grčke reči: aKĆluthos) pomoćnik, pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi.

Reč Akolit sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аКЋлутхос) помоћник, помагач при вршењу свечаних служби у католичкој цркви.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a