Skip to main content

Akomija značenje

Šta znači Akomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akomija (od grčke reči: a-, kote kosa) ned. ćelavost, bezdlačnost.

Reč Akomija napisana unazad: ajimoka

Akomija se sastoji od 7 slova.

Šta je Akomija

На Ћирилици: (грч. а-, коте коса) нед. ћелавост, бездлачност.

Slično: 
Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a