Skip to main content

Akomodacija značenje

šta znači Akomodacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akomodacija (latinski accommodatio) udešavanje, po dešavanje; akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viđenja

Reč Akomodacija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццоммодатио) удешавање, по дешавање; акомодација ока подешавање очног сочива на разне даллне виђења


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a