Skip to main content

Akompanjirati značenje

šta znači Akompanjirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akompanjirati (fr. accompagner) pratiti, sprovoditi; kuz. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom

Reč Akompanjirati napisana unazad: itarijnapmoka i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. аццомпагнер) пратити, спроводити; куз. пратити нечије певање (соло) инструментом

Slično: 
Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo aZnačenje Sta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-akompanjirati.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5