Skip to main content

Akonitin značenje

šta znači Akonitin

Na latinici: Definicija i značenje reči Akonitin (od grčke reči: akdniton jedić, nl. Aconitum napellus)hemija: alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića; upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova.

Reč Akonitin sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акднитон једић, нл. Ацонитум напеллус) хем. алкалоид који се налази у корену разних врста једића; употребљава се као средство против реуматизма и неуралгичних болова.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a