Skip to main content

Akontacija značenje

šta znači Akontacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akontacija (ital. a conto) uzimanje na račun, na ime zarade ili primanja, uzimanje unapred, uzimanje predujma; suma koja se uzima na račun, predujam.

Reč Akontacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. а цонто) узимање на рачун, на име зараде или примања, узимање унапред, узимање предујма; сума која се узима на рачун, предујам.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a