Skip to main content

Akordamento značenje

šta znači Akordamento

Na latinici: Definicija i značenje reči Akordamento (ital. accordamento) muz. zglašavanje, udešavanje instrumenata i glasova.

Reč Akordamento sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (итал. аццордаменто) муз. зглашавање, удешавање инструмената и гласова.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a