Skip to main content

Akordando značenje

šta znači Akordando

Na latinici: Definicija i značenje reči Akordando (ital. accordando) kuz. zglašavajući, udešavajući.

Reč Akordando sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. аццордандо) куз. зглашавајући, удешавајући.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a