Skip to main content

Akordion značenje

šta znači Akordion

Na latinici: Definicija i značenje reči Akordion (ital. accordo) ručna harmonika za razvlačenje, pronađena 1829.godina:

Reč Akordion sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. аццордо) ручна хармоника за развлачење, пронађена 1829. год.


Akotiledone il. bog. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona....
Akosmija neurednost, nečistoća; med. bledilo, bolestan izgled lica....
Akosmizam filozofsko shvatanje po kome postoji, kao jedino što doista živi, sa...
Akorporirati prisajedi-niti, spojiti, pripojiti, pridružiti, priseo jiti....
Akorporacija sjedinjenje, pripadanje, združenje....
Akordoar muz. zglasilo, viljuška za zglašavanje, udešavanje muzičkih instrum...
Sve reči na slovo a