Skip to main content

Akva Bineli značenje

šta znači Akva Bineli

Na latinici: Definicija i značenje reči Akva Bineli (od latinske reči: aqua Binelli)farmacija: voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju).

Reč Akva Bineli sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аqуа Бинелли) фарм. вода за умиривање крви (названа по проналазачу Бинелију).


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a