Skip to main content

Akvijescirati značenje

šta znači Akvijescirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvijescirati (latinski aquiscere) umiriti, zadovoljiti.

Reč Akvijescirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуисцере) умирити, задовољити.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a