Skip to main content

Akvozan značenje

šta znači Akvozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvozan (latinski aquosus) pun vode, bogat vodom; kišovit.

Reč Akvozan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуосус) пун воде, богат водом; кишовит.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a