Skip to main content

Akvizicija značenje

šta znači Akvizicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvizicija (latinski acquisitio) tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje.

Reč Akvizicija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацqуиситио) тековина, стечено добро, зарада; набављање; задобивање, стицање.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a