Skip to main content

Akvozitet značenje

šta znači Akvozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvozitet (latinski aquositas) bogatstvo vodom; kišovitost.

Reč Akvozitet sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуоситас) богатство водом; кишовитост.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a