Skip to main content

Akvijescsncija značenje

šta znači Akvijescsncija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvijescsncija (latinski aquiescentia) umirenje, umirivanje.

Reč Akvijescsncija napisana unazad: ajicnscsejivkA i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуиесцентиа) умирење, умиривање.

Slično: 
Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a