Skip to main content

Akvila značenje

šta znači Akvila

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvila (latinski aquila)zoologija: orao;astronomija: ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na zabatu kuće.

Reč Akvila sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуила) зоол. орао; астр. име једног сазвежђа; арх. украс у облику орла на забату куће.


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a