Skip to main content

Akva destilata značenje

šta znači Akva destilata

Na latinici: Definicija i značenje reči Akva destilata (latinski aqua destillata) hen. destilacijom prečišćena voda, prekapnica

Reč Akva destilata sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа дестиллата) хен. дестилацијом пречишћена вода, прекапница


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a