Skip to main content

Akva značenje

šta znači Akva

Na latinici: Definicija i značenje reči Akva (latinski aqua) voda

Reč Akva sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа) вода


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a