Skip to main content

Akvabatik značenje

šta znači Akvabatik

Na latinici: Definicija i značenje reči Akvabatik (latinski aqua, od grčke reči: bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon, snabdeveno reflektorima, kamerama i dr., služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara).

Reč Akvabatik sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аqуа, грч. батхyс дубок) пло-вило направљено од стакла и пластике на електрични погон, снабдевено рефлекторима, камерама и др., служи за посматрање и проучавање живота у великим дубинама (рони до 50 метара).


Akvozitet bogatstvo vodom; kišovitost. ...
Akvozan pun vode, bogat vodom; kišovit....
Akvila zool. orao; astr. ime jednog sazvežđa; arh. ukras u obliku orla na ...
Akvijescirati umiriti, zadovoljiti....
Akvijescsncija umirenje, umirivanje....
Akvizicija tekovina, stečeno dobro, zarada; nabavljanje; zadobivanje, sticanje...
Sve reči na slovo a